Privacyverklaring

Terms logo


VERSIE VAN 25 MEI 2018

Termen die beginnen met een hoofdletter maar niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan dergelijke termen is toegekend in de Gebruiksvoorwaarden of Dienstvoorwaarden.

Ten einde uw bezoeken aan de website en de smartphone-applicatie van Shopmium (elk een "Site" genoemd en gezamenlijk de "Sites") zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzamelen we gegevens als u de Sites bezoekt. In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe Quotient Technology Limited of Shopmium SAS persoonsgegevens over u verzamelt, deelt en gebruikt en hoe u uw rechten met betrekking tot privacy kunt uitoefenen.

De Sites worden u aangeboden door Quotient Technology Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder het nummer 07775437, met als statutaire zetel 201 Borough High Street, London, SE1 1JA. Quotient Technology Limited geeft de persoonsgegevens die worden verzameld als u de Sites bezoekt door aan het aan haar gelieerde bedrijf Shopmium SAS, een bedrijf geregistreerd in Frankrijk, om die persoonsgegevens te gebruiken namens haar en ook voor de eigen doeleinden van Shopmium SAS met het oog op de exploitatie van de Sites (maar altijd overeenkomstig dit Privacybeleid). In dit Privacybeleid wordt gezamenlijk naar Quotient Technology Limited en Shopmium SAS verwezen met de woorden "Shopmium", "wij/we", "ons" of "onze". Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die online zijn verzameld door de Sites van Shopmium en niet op de diensten Activate by Shopmium. Informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de diensten Activate by Shopmium vindt u in het Privacybeleid van de merkpartners van Activate by Shopmium. Als u vragen of opmerkingen hebt of bezorgd bent over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op aan de hand van de contactgegevens aan het einde van dit Beleid.
cy.

1. Persoonsgegevens verzameld door Shopmium

A. Gegevens verzameld online

Webpagina’s bekijken:

Op de Sites verzamelen wij informatie over uw navigatie door de gebieden van de Sites bij uw bezoek. Dankzij deze informatie kunnen we zien welke gebieden van onze Sites het vaakst worden bezocht, zodat wij de kwaliteit van uw online ervaring kunnen verbeteren door meer van de meest bezochte en populaire functies en diensten aan te bieden. Ook kan er aanvullende informatie zoals het domeintype, de versie van uw browser en de dienstverlener worden verzameld, dat geeft een beeld van het algemene gebruik van de Sites.

Door ons verzamelde persoonsgegevens:
 • Op de Sites verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens over u wanneer u ons vrijwillig deze gegevens verstrekt, waaronder uw naam, het land waar u woont, uw adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e-mailadres voor uw werk, het bedrijf, gegevens van uw bankrekening, gegevens van uw PayPal-rekening, gebruikers-ID voor Facebook en alle andere gegevens die u besluit te verstrekken. Zo kunnen wij u om uw contactgegevens vragen voor de aanmaak van een account bij ons, om op de mailinglijst te komen voor onze marketingberichten en/of om u in de gelegenheid te stellen vragen aan ons te richten. We verzamelen ook gegevens wanneer u feedback geeft of een recensie plaatst over een product op onze Sites.

 • We verzamelen gegevens uit de kastickets die u naar ons verstuurt, zoals de door u aangeschafte items, de prijs daarvan, het totaalbedrag, de datum van het kasticket en de winkel die het kasticket heeft afgegeven en informatie over de aanbiedingen die u bekijkt en toevoegt aan uw Shopmium-boodschappenlijst. We verzamelen ook een afbeelding van de bonnetjes die u ons toestuurt. Via de Sites verzamelen we automatisch bepaalde persoonsgegevens van u wanneer u de Sites gebruikt, inclusief technische gegevens die van de Sites worden verzameld over uw apparaat, bijvoorbeeld het internetprotocoladres (IP-adres, apparaat-ID, versie van webbrowser).

 • We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van de Sites waarmee wij uw locatie kunnen vaststellen (bijvoorbeeld de plaats waar u een coupon scant). Deze locatiegegevens worden verzameld zodat we u de best mogelijke ervaring kunnen bieden, ook voor het voorkomen van fraude en voor de exploitatie en verbetering van de Sites. De Sites werken wellicht niet naar behoren wanneer deze locatiegegevens niet worden verzameld.B. Gebruik van de online verzamelde gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens voor het afhandelen van Verzoeken met betrekking tot een van onze Promoties; om contact met u te zoeken als we een probleem ondervinden bij de toekenning van Kortingen aan u; voor het verzenden van mededelingen over onze diensten en Promoties overeenkomstig uw communicatievoorkeuren; om te reageren op uw verzoeken om inlichtingen; voor het houden van enquêtes, sweepstakes (loterijen) of wedstrijden; voor de ontwikkeling van onze Promoties, diensten en de Sites; voor de weergave van recensies die door u zijn verzonden en op de Sites zijn geplaatst; voor het meten of inzicht verkrijgen in de effectiviteit van advertenties die wij u en anderen aanbieden en voor het presenteren van relevante aanbiedingen en advertenties aan u.

Als u niet langer Mededelingen van de Sites wilt ontvangen, volg dan de instructies voor "Afmelden" op die in iedere nieuwsbrief zijn opgenomen die verstuurd is door Shopmium ofwel door middel van uw Gebruikersaccount of door contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder. Bedenk echter wel dat als u vraagt om van onze lijst voor marketingmededelingen te worden verwijderd, u nog steeds Bevestigingen ontvangt met betrekking tot eventuele Verzoeken die u hebt ingediend via de Sites.

Als u eerder te kennen hebt gegeven dat u berichten van Shopmium op uw mobiele telefoon wilt ontvangen maar van gedachten bent veranderd, volg dan gewoon de instructies voor afmelding die in die berichten zijn opgenomen of neem contact met ons op aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.C. Sitepagina’s van Shopmium betreffende sociale media

Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld vanaf de Sites door middel van bepaalde pagina’s van sociale media en kunnen ook worden verzameld door de site van de sociale media die de pagina van Shopmium voor sociale media host.

De sites van sociale media waar Shopmium zijn pagina’s voor sociale media heeft (bijvoorbeeld Facebook en Twitter), kunnen geaggregeerde gegevens en analyses aan Shopmium doorgeven over het gebruik van onze pagina’s voor sociale media door de bezoekers. Daardoor krijgen wij een beter inzicht in onze groei van gebruikers, algemene demografische gegevens over de gebruikers van deze pagina’s en van de interactie van de gebruikers met de inhoud op onze pagina’s voor sociale media en kunnen wij deze zaken beter analyseren. Over het geheel genomen kan deze informatie worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de soort bezoekers en gebruikers van onze pagina’s voor sociale media en van hun gebruik van de inhoud.


D. Gegevens die we verzamelen als u solliciteertb

Als u voor ons wilt werken, dan kunt u online een CV indienen. Als u online een sollicitatieformulier invult, dan verzamelen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens, arbeidsverleden en opleiding. We gebruiken deze gegevens om u als kandidaat voor de functie waarop u solliciteert te beoordelen en contact met u op te nemen betreffende de functie.


E. Gegevens die we verkrijgen van derden

Zo nu en dan ontvangen we persoonsgegevens over u van derden (waaronder merkpartners zoals Danone of Savencia), maar alleen als we hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk bevoegd dan wel verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen.

De soorten gegevens die wij van derden verzamelen betreffen uw naam, e-mailadres en geboortedatum en wij gebruiken de gegevens die wij van deze derden ontvangen om bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens die wij over u hebben op peil te houden of te verbeteren.


2. Gegevens die we delen met derden

Persoonsgegevens die u ons verstrekt worden alleen voor marketing en reclamedoeleinden gebruikt door Shopmium, haar groepsbedrijven en aan haar gelieerde bedrijven en die speciaal door ons geselecteerd zijn om u Promoties, producten of diensten aan te bieden, overeenkomstig met uw marketingvoorkeuren. Wij verhuren of verkopen verder geen op de Sites ingevoerde persoonsgegevens van u aan derden.

De namen en postadressen in onze mailinglijst, soms ingedeeld in categorieën op grond van aankoopgegevens, stellen wij beschikbaar aan onze partners voor marketingdoeleinden, vooropgesteld dat u hebt aangegeven dat wij dat mogen doen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere groepsbedrijven en met bepaalde derden, enkel en alleen om deze derden in staat stellen ons te helpen bij de exploitatie van de sites en ons bedrijf. Voorbeelden van de assistentie die kan worden verleend door derden zijn: de levering van de relevante advertenties voor u, de afhandeling van "Verzoeken", de verwerking van betalingen, het aanbieden van elektronische online gegevens over investeerders, bewaking van de activiteiten op de site, het leveren van diensten ter voorkoming van fraude, het houden van enquêtes, het beheer en onderhoud van gegevens betreffende sollicitaties, het beheer en het verzenden van berichten voor mobiele apparaten en het beheer van e-mails.

Als u een productbeoordeling instuurt naar een van de Sites, kunnen uw naam of gebruikersnaam op de Sites worden gepubliceerd bij uw beoordeling.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan iedere bevoegde wetshandhavingsinstantie, ieder regelgevend orgaan, iedere overheidsinstelling, rechtbank of andere derden wanneer wij van mening zijn dat deze bekendmaking nodig is (i) op grond van toepasselijke wetgeving of regelgeving, (ii) voor de uitoefening, vestiging of verdediging van onze wettelijke rechten of (iii) om uw cruciale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

Shopmium onthult uw persoonsgegevens aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, vooropgesteld dat we de koper ervan de hoogte brengen dat deze persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn bekendgemaakt.

3. Internationale overdracht

We kunnen persoonsgegevens die we van u verzamelen gebruiken en opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte (daarbij inbegrepen de Verenigde Staten van Amerika). U moet wel bedenken dat landen buiten de Europese Economische Ruimte wellicht niet dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als de Europese Unie.

Meer in het bijzonder bevinden onze websiteservers zich in de VS en de EU en onze groepsbedrijven en derden en partners zijn over de hele wereld actief. Dit betekent dat als wij persoonsgegevens van u verzamelen, wij deze kunnen verwerken in een van deze landen.

We hebben echter de juiste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven overeenkomstig met dit Privacybeleid. Deze maatregelen betreffen onder andere de implementatie van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie betreffende de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsbedrijven, op grond waarvan alle groepsbedrijven verplicht zijn persoonsgegevens afkomstig van de EER die zij verwerken te beschermen overeenkomstig de wetgeving betreffende gegevensbescherming van de Europese Unie.

Onze Modelcontractbepalingen zijn op verzoek verkrijgbaar. We hebben vergelijkbare geëigende beschermingsmaatregelen getroffen met onze externe dienstverleners en partners en op verzoek is meer informatie verkrijgbaar.

4. Cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

De Sites maken gebruik van cookies, die op zichzelf geen persoonsgegevens bevatten maar ons wel in staat stellen uw gebruik van de Sites te koppelen aan gegevens die u specifiek en bewust hebt verstrekt. De cookies worden doorgaans op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Door cookies verzamelde gegevens worden gebruikt door de Sites voor de beoordeling van hun effectiviteit, voor de analyse van trends en voor het beheer van de Sites. Met de door cookies verzamelde gegevens kunnen wij onder andere vaststellen welke delen van de Sites het vaakst wordt bezocht en de problemen die onze bezoekers kunnen ondervinden bij toegang tot de Sites. Met deze kennis kunnen we de kwaliteit van uw ervaring op onze Sites verbeteren door meer van de populairste functies en informatie te bieden en door het verhelpen van problemen. Daarnaast maken de Sites gebruik van cookies om bij te houden welke Promoties u bekijkt en om ons te laten weten of u de Sites eerder hebt bezocht. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door deze uit te schakelen in uw browser. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt geaccepteerd, dan ontvangt u voor iedere cookie een waarschuwing.

Cookies van derden

We gebruiken dienstverleners om ons te helpen een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Sites. Onze dienstverleners plaatsen cookies op uw computer en ontvangen informatie die we selecteren waarmee we dingen te weten komen zoals hoe bezoekers op de Sites navigeren, welke functies het meest worden gebruikt, welke Promoties worden bekeken alsmede geaggregeerde gegevens. Onze dienstverleners analyseren deze gegevens en leveren ons geaggregeerde rapporten. Dankzij de informatie en analyse van onze dienstverleners kunnen wij ons een beter beeld vormen van de belangstelling van onze bezoekers voor de Sites en hoe we hen daarbij beter kunnen bedienen. De door onze dienstverleners verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld aan en gecombineerd worden met gegevens die we over u verzamelen terwijl u de Sites bezoekt.

5. Uw rechten betreffende gegevensbescherming

 • U hebt de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:
 • Als u uw persoonsgegevens wenst te zien, corrigeren, bijwerken of deze wilt laten verwijderen, kunt u dit op ieder moment doen door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.
 • Bovendien kunt u als u in de Europese Unie woont bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen verwerking te beperken of verzoeken om portabiliteit van uw persoonsgegevens. Ook in dit geval kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.
 • U hebt het recht om verschoond te blijven van marketingmededelingen die wij u toesturen. U kunt van dit recht gebruik maken door te klikken op de koppeling “Afmelden” of een koppeling met een dergelijke benaming in de marketingberichten die wij u toesturen. Als u verder geen andere berichten aangaande marketing meer wenst te ontvangen (per post of per telefoon), neem dan contact met ons op aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.
 • Als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld voor verwerking met uw toestemming dan kunt u ook op ieder moment uw toestemming intrekken. Intrekking van die toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaande aan deze intrekking, noch van invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een dienst voor gegevensbescherming over de verzameling en verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dienst voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor diensten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte vindt u hier.)
 • Als u in Frankrijk woont, dan moet u ons wellicht ook instructies geven over de manier waarop wij mogen doorgaan met het opslaan, wissen en delen van uw gegevens na uw dood en (indien van toepassing) ons laten weten wie u hebt aangewezen om deze rechten na uw dood uit te oefenen.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming wensen uit te oefenen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.

Bovendien kunt u te allen tijde een verzoek indienen om uw Gebruikersaccount te annuleren: u kunt contact opnemen met ons aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder. Uw Gebruikersaccount wordt gedeactiveerd binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van uw e-mail door Shopmium. Zoals vermeld in deel B van de Gebruiksvoorwaarden, hebt u geen recht op betalingen na onze ontvangst van uw kennisgeving dat u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonsgegevens ertoe leiden dat beslissingen automatisch worden genomen (inclusief profilering) die juridische gevolgen voor u hebben of van grote invloed op u zijn. Geautomatiseerde besluitvorming betekent dat een beslissing over u automatisch wordt genomen op basis van berekening door een computer (met behulp van algoritmen) zonder dat er verder een mens aan te pas komt. Zo gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming voor bijvoorbeeld het selectie van aanbiedingen die het best passen bij uw interesses. We hebben maatregelen getroffen om de rechten en belangen te beschermen van individuen van wie de persoonsgegevens betrokken zijn bij geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer we een geautomatiseerd besluit over u nemen, hebt u het recht de beslissing aan te vechten, uw standpunt kenbaar te maken en te eisen dat de beslissing door een mens of mensen wordt beoordeeld. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.

7. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (alleen bezoekers uit de EER)

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, is onze rechtsgrondslag voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We verzamelen echter normaal alleen persoonsgegevens van u als we uw toestemming daarvoor hebben, waarbij we de persoonsgegevens nodig hebben om contact met u te kunnen opnemen of waar de verwerking onze legitieme belangen dient en dit niet onmogelijk wordt gemaakt door uw belangen betreffende gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben we ook een wettelijke verplichting om persoonsgegevens van u te verzamelen of hebben wij de persoonsgegevens anderszins nodig ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere persoon (bijvoorbeeld de gegevens op uw kasticket).

Als wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke eis of om contact met u te kunnen opnemen, dan maken wij dit duidelijk op het relevante moment en laten wij u weten of de verstrekking van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (en ook wat de eventuele gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Evenzo laten wij u, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met een beroep op onze legitieme belangen of die van een derde, op het relevante moment weten wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt over de rechtsgrondslag voor de verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens door ons of u wenst meer informatie hierover, neem dan contact met ons op aan de hand van de contactgegevens onder het kopje “Contact met ons opnemen” hieronder.


8. Gegevensbehoud

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen als we daarvoor een langdurige legitieme zakelijke behoefte hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te kunnen leveren dat u hebt verzocht of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten of voorschriften in verband met belastingen of boekhouding).

Als we geen langdurige legitieme zakelijke behoefte hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verwijderen of anonimiseren wij deze of als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in archieven), dan zullen we uw persoonsgegevens beveiligd opslaan en afzonderen van enige verwerking totdat het mogelijk is de gegevens te verwijderen.


9. Privacy van kinderen op onze Sites

Shopmium verzamelt of gebruikt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien (16). Shopmium biedt geen Promoties aan kinderen jonger dan zestien (16) aan en alle kinderproducten kunnen alleen aangeschaft worden door volwassenen. De sites en hun inhoud zijn gericht op mensen die tenminste zestien (16) jaar oud zijn. Als u jonger bent dan zestien (16), mag u deze website alleen gebruiken met toestemming van of onder toezicht van een ouder of voogd.

10. Koppelingen

Voor uw gemak bevatten de Sites soms koppelingen naar andere websites waarop wij geen invloed hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor die sites en dit beleid is niet van toepassing op die websites of enige andere bedrijven die niet van ons zijn of niet onder ons beheer vallen. De Sites bieden geen informatie over, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. We raden u aan het privacybeleid van iedere gekoppelde site te lezen om er zeker van te zijn dat u instemt met het privacybeleid en de privacypraktijken van die andere websites.

11. Updates van ons Privacybeleid

Naarmate wij onze klanten nieuwe en verschillende soorten inhoud en diensten blijven aanbieden kunnen wij onze praktijken betreffende het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens via de Sites aanpassen. Als er een wezenlijke wijziging plaatsvindt in onze praktijken aangaande het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van gegevens, wordt deze alleen toegepast op gegevens die vanaf een zeker moment zullen worden verzameld en we treffen de geëigende maatregelen om u hierover te informeren overeenkomstig het belang van de betreffende wijzigingen. Wij zullen uw toestemming voor alle wezenlijke veranderingen in het Privacybeleid verkrijgen waar dat vereist wordt door de toepasselijke wetten over gegevensbescherming.

12. Beveiligingsverklaring

We maken gebruik van de geëigende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens die we over u verwerken en verzamelen. De maatregelen die wij gebruiken, bieden een mate van beveiliging die past bij het risico van verwerking van uw persoonsgegevens. We maken gebruik van beveiligde gegevensnetwerken die zijn voorzien van in de industrie gangbare beschermingssystemen met firewall en wachtwoord ter bescherming tegen het verlies, misbruik en aanpassing van gegevens in ons beheer. Hoewel we redelijke pogingen in het werk stellen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat de gegevens altijd beveiligd blijven, vanwege fouten bij de verzending, externe ontwikkelingen, hacking door derden of andere oorzaken waarop wij geen invloed hebben. We houden ons aan alle privacywetgeving en verstrekken informatie over schendingen van de beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit van persoonsgegevens als de wet ons daartoe verplicht overeenkomstig met ons vermogen om de omvang van een schending vast te stellen en onze verplichtingen in verband met handhaving van de wet.

13. Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of als u zich daarover zorgen maakt, neem dan contact met ons op aan de hand van de volgende contactgegevens van uw locatie:

 • Als u onze Sites bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten in Frankrijk:
  • Stuur een e-mail naar contact@shopmium.com
  • Stuur een brief naar Shopmium, 46 rue de l'Arbre Sec, 75001 Parijs, Frankrijk


 • Als u onze Sites bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten in Zwitserland:
  • Stuur een e-mail naar contact.ch@shopmium.com
  • Stuur een brief naar Shopmium, 46 rue de l'Arbre Sec, 75001 Parijs, Frankrijk


 • Als u onze Sites bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten in België:
  • Stuur een e-mail naar contact.be@shopmium.com
  • Stuur een brief naar Shopmium, 46 rue de l'Arbre Sec, 75001 Parijs, Frankrijk


 • Als u onze Sites bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten in het Verenigd Koninkrijk:
  • Stuur een e-mail naar contact.uk@shopmium.com
  • Stuur een brief naar 201 Borough High Street, SE1 1JA Londen, Verenigd KoninkrijkAlgemene Gebruiksvoorwaarden